W Trosce o Naturę   /   O WEEE   /  
Jeżeli chcesz zawsze mieć najświeższe informacje o naszej firnie, dodaj się.
GNIAZDA SERII OPAL
PUSZKI INSTALACYJNE
O WEEE

Co się ukrywa pod skrótem WEEE?

WEEE Directive
Dyrektywa Unii europejskiej 2002/96 z 27 stycznia 2003 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

(WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment / zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Firma JONEX- stosownie do art. 41 i 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) informuje Klientów, iż z chwilą zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszej sieci sprzedaży istnieje możliwości nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punktach zbierania, wyznaczonych na terenie całego kraju.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą.
symbol WEEE

Gdy Państwa produkt jest oznaczony powyższym symbolem, oznacza to, że:


* Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych.
* Dla tego typu odpadów istnieje odrębny system zbiórki odpadów.
* Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektronicznych i elektrycznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu.

Osoby szczególnie zainteresowane tematem zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i stronami internetowymi (przepisy, definicje, akty prawne, porady):

* http://www.gios.gov.pl/ - strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
* http://www.mos.gov.pl/ - strona Ministerstwa Ochrony Środowiska
* http://en.wikipedia.org/ - Strona Wikipedii poświęcona WEEE
* http://eur-lex.europa.eu/ - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (EN)
* http://ec.europa.eu/ - Wpływ dyrektywy WEEE na środowisko

Jeżeli nie wiecie Państwo gdzie można zwrócić zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny proszę skorzystać z wyszukiwarki dostępnej pod tym adresem: http://www.rzseie.gios.gov.pl