A A A
Uznane miejsce produkcji VDE

Certyfikaty na gniazda rozbieralne

Certyfikat VDE na produkt WJ-22

WJ-22 ze znakiem VDE

Otrzymanie certyfikatu oznacza, iż nasza firma spełnia bardzo wygórowane wymogi VDE, co potwierdza pozytywnie zakończona szczegółowa INSPEKCJA ZAKŁADU.

CERTYFIKATY CB

Certyfikat dotyczy produkowanych przez firmę Jonex kabli typu H05VVF

Certyfikat dotyczy rodziny przedłużaczy trzygniazdowych z uziemieniem typu Schuko o symbolu PS-370S

Certyfikat dotyczy rodziny przedłużaczy czterogniazdowych z uziemieniem typu Schuko o symbolu PS-470S

CERTYFIKATY B

Certyfikat dotyczy gniazd pojedynczych, rozbieralnych z klapką o symbolach: GN-H1 oraz GN-H2

Certyfikat dotyczy przedłużaczy, rozbieralnych o symbolach: od PS-160 do PS-670WS

Certyfikat dotyczy przedłużaczy, nierozbieralnych o symbolu: PS-362

Certyfikat dotyczy gamy przedłużaczy, nierozbieralnych o symbolach: od PS-360 do PS-670WS

Certyfikat dotyczy gamy przedłużaczy przeciwprzepięciowych, nierozbieralnych: od PS-5P do PS-PF/TEL/TV

Certyfikat dotyczy gamy przedłużaczy, rozbieralnych o symbolach: PS-H1, PS-H2, PS-H2G

file picturePS-B2T_B.jpg

Certyfikat dotyczy gamy przedłużaczy bębnowych, z gniazdem czterokrotnym z zabezpieczeniem termicznym o symbolach: PS-B2T, PS-B2TG

file pictureROZGALEZNIKI_A.jpg
file pictureROZGALEZNIKI_B.jpg

Certyfikat dotyczy gamy rozgałęźników o symbolach: R-260 i R-270

file picturePRZEWODY_OMY_A.jpg
file picturePRZEWODY_OMY_B.jpg

Certyfikat dotyczy produkowanych przez firmę Jonex kabli typu OMY

file picturePRZEWODY_H05VVF_A.jpg
file picturePRZEWODY_H05VVF_B.jpg

Certyfikat dotyczy produkowanych przez firmę Jonex kabli typu H05VVF

file pictureWTYCZKA_WJ-11_A.jpg
file pictureWTYCZKA_WJ-11_B.jpg

Certyfikat dotyczy produkowanych przez firmę Jonex wtyczek WJ-11

file pictureWTYCZKI_WJ-20_WJ-21_A.jpg
file pictureWTYCZKI_WJ-20_WJ-21_B.jpg

Certyfikat dotyczy produkowanych przez firmę Jonex wtyczek WJ-20 oraz WJ-21

file pictureWTYCZKA_WJ-34_A.jpg
file pictureWTYCZKA_WJ-34_B.jpg

Certyfikat dotyczy produkowanych przez firmę Jonex wtyczek WJ-34

Instrukcja postępowania z przedłużaczem:


UWAGA! Należy przestrzegać poniższej instrukcji i zaleceń w niej zawartych, gdyż jej nie przestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub śmierci w wyniku porażenia prądem.


Czynności przed użyciem przedłużacza


• Przedłużacz z informacją „ do użytku domowego „ należy rozumieć jako przeznaczony tylko do użytku domowego i należy go użytkować tylko w pomieszczeniach suchych.
• Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny przedłużacza– nie należy używać produktów uszkodzonych .
• Koniecznie sprawdzić maksymalny pobór prądu w watach (W) urządzenia które chcemy podłączyć do przedłużacza.
• Moc podłączonego urządzenia musi być dopasowana do mocy określonej na przedłużaczu.
• Należy sprawdzić jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie przedłużacza.
• Dane techniczne - prąd znamionowy i maksymalne dopuszczalne obciążenie znajdują się na kółku znamionowym, które jest umieszczone na przewodzie przedłużacza.
• Do przedłużacza nie należy podłączać urządzeń których sumaryczna moc pobierana jest wyższa niż dopuszczalne obciążenie przedłużacza.
• Przed podłączeniem przedłużacza należy upewnić się że podłączone urządzenie nie jest włączone.
• Nie wolno usuwać ani nie ingerować w bolce uziemiające przedłużacza.
• Zabrania się samodzielnych prób otwierania, modyfikacji i przeróbek przedłużacza.
• Do urządzeń wymagających uziemienia należy stosować tylko przedłużacze z uziemieniem


Czynności których należy przestrzegać podczas użytkowania przedłużacza

• Przedłużacz należy użytkować w pomieszczeniach suchych z dala od naczyń z wodą.
• Przedłużacz chwytać suchą dłonią.
• Nie należy łączyć przedłużaczy.
• Nie używać przedłużacza jako zabawki.
• Chronić dzieci i zwierzęta domowe przed kontaktem z przedłużaczem.
• Należy unikać przegrzewania przedłużacza, przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.
• Nie przykrywać przedłużacza żadnymi przedmiotami.
• Nie należy : przejeżdżać po przedłużaczu, umieszczać jakichkolwiek przedmiotów na przedłużaczu.
• Nie deptać przedłużacza, rzucać przedłużaczem by go nie narażać na uszkodzenia.


Czynności po użyciu przedłużacza

• Po zakończonej pracy z przedłużaczem należy przedłużacz odłączyć z gniazda chwytając za wtyczkę a nie za przewód
• Przedłużacz należy przechowywać w suchym miejscu

UWAGA: Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają warunkom gwarancji

Facebook