POLSKI PRODUCENT
A A A

W trosce o ochronę środowiska firma JONEX nawiązała współpracę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING S.A. i przekazała tej Organizacji obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Firma JONEX jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, pod numerem rejestrowym: BDO 000006563

Poniżej przedstawiamy tabelę z kosztami gospodarowania odpadem na produkty firmy JONEX.

Informujemy, że koszt gospodarowania 1 kg odpadu z grupy 2.13 wynosi: 0,24 PLN

Dla Państwa wygody poniżej udostępniamy plik z uwidocznionymi kosztami gospodarki odpadem.

SymbolKoszt gospodarowania odpadem KGO
PS-161 / 1,5m 0,03
PS-161 / 3,0m 0,05
PS-161 / 5,0m 0,08
PS-161 / 10,0m 0,14
PS-171 / 1,5m 0,04
PS-171 / 3,0m 0,06
PS-171 / 5,0m 0,09
PS-171 / 10,0m 0,18
PS-160K / 1,5m 0,03
PS-160K / 3,0m 0,05
PS-160K / 5,0m 0,08
PS-160K / 10,0m 0,14
PS-170K / 1,5m 0,04
PS-170K / 3,0m 0,07
PS-170K / 5,0m 0,10
PS-170K / 10,0m 0,18
PS-260 / 0,5m 0,03
PS-260 / 1,5m 0,04
PS-260 / 3,0m 0,06
PS-260 / 5,0m 0,08
PS-260 / 10,0m 0,15
PS-270 / 1,5m 0,05
PS-270 / 3,0m 0,07
PS-270 / 5,0m 0,10
PS-270 / 10,0m 0,19
PS-362 P/1,5m 0,02
PS-362 P/3,0m 0,03
PS-362 P/5,0m 0,05
PS-362 O/1,5m 0,03
PS-362 O/3,0m 0,05
PS-362 O/5,0m 0,06
PS-362 P/1,5m ziel. 0,02
PS-362 P/3,0m ziel. 0,03
PS-362 P/5,0m ziel. 0,05
PS-362 P/10,0m ziel. 0,10
PS-362 O/1,5m ziel. 0,03
PS-362 O/3,0m ziel. 0,05
PS-362 O/5,0m ziel. 0,06
PS-30 / 1,5m 0,03
PS-30 / 3,0m 0,05
PS-30 / 5,0m 0,08
PS-31 / 1,5m 0,05
PS-31 / 3,0m 0,08
PS-31 / 5,0m 0,11
PS-31 / 10,0m 0,18
PS-360 / 1,5m 0,06
PS-360 / 2,0m 0,06
PS-360 / 3,0m 0,06
PS-360 / 4,0m 0,08
PS-360 / 5,0m 0,09
PS-360 / 10,0m 0,15
PS-360P / 1,5m 0,05
PS-360P / 3,0m 0,07
PS-360P / 5,0m 0,09
PS-360P / 10,0m 0,16
PS-370 / 1,5m 0,06
PS-370 / 3,0m 0,08
PS-370 / 5,0m 0,11
PS-370 / 10,0m 0,18
PS-370P / 1,5m 0,06
PS-370P / 3,0m 0,08
PS-370P / 5,0m 0,12
PS-370P / 10,0m 0,19
PS-370 S / 1,5m 0,06
PS-370 S / 3,0m 0,08
PS-370 S / 5,0m 0,11
PS-370 S / 10,0m 0,19
PS-35 / 1,5m 0,05
PS-35 / 3,0m 0,06
PS-35 / 5,0m 0,10
PS-36 / 1,5m 0,06
PS-36 / 3,0m 0,08
PS-36 / 5,0m 0,12
PS-40 / 1,5m 0,05
PS-40 / 3,0m 0,07
PS-40 / 5,0m 0,09
PS-41 / 1,5m 0,06
PS-41 / 3,0m 0,09
PS-41 / 5,0m 0,12
PS-462 / 1,5m 0,05
PS-462 / 3,0m 0,06
PS-462 / 5,0m 0,09
PS-462 / 10,0m 0,16
PS-472 / 1,5m 0,06
PS-472 / 3,0m 0,08
PS-472 / 5,0m 0,11
PS-472 / 10,0m 0,19
PS-460 / 1,5m 0,05
PS-460 / 3,0m 0,07
PS-460 / 4,0m 0,08
PS-460 / 5,0m 0,11
PS-460 / 10,0m 0,18
PS-460P / 1,5m 0,05
PS-460P / 3,0m 0,07
PS-460P / 5,0m 0,12
PS-460P /10,0m 0,18
PS-470 / 1,5m 0,06
PS-470 / 2,0m 0,06
PS-470 / 3,0m 0,09
PS-470 / 5,0m 0,14
PS-470 / 10,0m 0,17
PS-470 S / 1,5m 0,06
PS-470 S / 3,0m 0,09
PS-470 S / 5,0m 0,12
PS-470 S / 10,0m 0,19
PS-470P / 1,5m 0,07
PS-470P / 3,0m 0,09
PS-470P / 5,0m 0,14
PS-470P / 10,0m 0,17
PS-560 / 1,5m 0,07
PS-560 / 3,0m 0,09
PS-560 / 5,0m 0,11
PS-560 / 10,0m 0,17
PS-570 / 1,5m 0,09
PS-570 / 2,0m 0,10
PS-570 / 3,0m 0,11
PS-570 / 5,0m 0,14
PS-570 / 10,0m 0,22
PS-660 / 1,5m 0,07
PS-660 / 3,0m 0,09
PS-660 / 5,0m 0,12
PS-660 / 10,0m 0,19
PS-670 / 1,5m 0,09
PS-670 / 3,0m 0,10
PS-670 / 5,0m 0,14
PS-670 / 10,0m 0,22
PS-360WS / 1,5m 0,06
PS-360WS / 3,0m 0,07
PS-360WS / 5,0m 0,10
PS-360WS / 10,0m 0,16
PS-370WS / 1,5m 0,06
PS-370WS / 3,0m 0,09
PS-370WS / 5,0m 0,12
PS-370WS / 10,0m 0,20
PS-360WSP / 1,5m 0,06
PS-360WSP / 3,0m 0,07
PS-360WSP / 5,0m 0,10
PS-360WSP / 10,0m 0,17
PS-370WSP / 1,5m 0,07
PS-370WSP / 3,0m 0,09
PS-370WSP / 5,0m 0,12
PS-370WSP / 10,0m 0,20
PS-460WS / 1,5m 0,07
PS-460WS / 3,0m 0,09
PS-460WS / 5,0m 0,12
PS-460WS / 10,0m 0,19
PS-470WS / 1,5m 0,07
PS-470WS / 3,0m 0,10
PS-470WS / 5,0m 0,13
PS-470WS / 10,0m 0,21
PS-560WS / 1,5m 0,07
PS-560WS / 3,0m 0,09
PS-560WS / 5,0m 0,12
PS-560WS / 10,0m 0,18
PS-570WS / 1,5 m 0,08
PS-570WS / 3,0m 0,11
PS-570WS / 5,0m 0,14
PS-570WS / 10,0m 0,21
PS-660WS / 1,5m 0,08
PS-660WS / 3,0m 0,10
PS-660WS / 5,0m 0,12
PS-660WS / 10,0m 0,18
PS-670WS / 1,5m 0,08
PS-670WS / 3,0m 0,11
PS-670WS / 5,0m 0,15
PS-670WS / 10,0m 0,23
PS-1Z / 1,5m 0,05
PS-1Z / 3,0m 0,07
PS-1Z / 5,0m 0,10
PS-P / 1,5m 0,10
PS-P / 3,0m 0,12
PS-P / 5,0m 0,16
PS-P/TEL /1,5m 0,10
PS-P/TEL /3,0m 0,13
PS-P/TEL /5,0m 0,16
PS-P/TV / 1,5m 0,10
PS-P/TV / 3,0m 0,15
PS-P/TV / 5,0m 0,18
PS-P/TEL/TV /1,5m 0,13
PS-P/TEL/TV /3,0m 0,16
PS-P/TEL/TV /5,0m 0,18
PS-5P / 1,5m 0,09
PS-5P / 3,0m 0,12
PS-5P / 5,0m 0,15
PS-5P / 10,0m 0,26
PS-5P / 1,5m 0,09
PS-5P / 3,0m 0,12
PS-5P / 5,0m 0,15
PS-PF / 1,5m 0,11
PS-PF / 3,0m 0,13
PS-PF / 5,0m 0,19
PS-PF / 10,0m 0,26
PS-PF/TEL / 1,5m 0,11
PS-PF/TEL / 3,0m 0,14
PS-PF/TEL / 5,0m 0,19
PS-PF/TV / 1,5m 0,14
PS-PF/TV / 3,0m 0,16
PS-PF/TV / 5,0m 0,17
PS-PF/TEL/TV /1,5m 0,14
PS-PF/TEL/TV /3,0m 0,15
PS-PF/TEL/TV /5,0m 0,17
PS-5PF / 1,5m 0,10
PS-5PF / 3,0m 0,12
PS-5PF / 5,0m 0,15
PS-5PF / 10,0m 0,26
PS-B2 T / 20,0m 3x1 0,54
PS-B2 T / 25,0m 3x1 0,72
PS-B2 T / 25,0m 3x1,5 0,89
PS-B2 T / 30,0m 3x1,5 1,03
PS-B2 T / 40,0m 3x1 1,00
PS-B2 T / 40,0m 3x1,5 1,26
PS-B2 T / 50,0m 3x1,5 1,50
PS-B2 T G/ 25,0m 3x1 0,75
PS-B2 T G/ 25,0m 3x1,5 0,96
PS-B2 T G/ 40,0m 3x1,5 1,37
PS-B2 T G/ 50,0m 3x1,5 1,69
PS-H1/1,0 / 10,0m 0,18
PS-H1/1,0 / 15,0m 0,26
PS-H1/1,0 / 20,0m 0,32
PS-H1/1,0 / 25,0m 0,42
PS-H1/1,0 / 30,0m 0,45
PS-H1/1,0 / 35,0m 0,51
PS-H1/1,0 / 40,0m 0,60
PS-H1/1,0 / 50,0m 0,68
PS-H1/1,5 / 10,0m 0,24
PS-H1/1,5 / 15,0m 0,34
PS-H1/1,5 / 20,0m 0,43
PS-H1/1,5 / 25,0m 0,54
PS-H1/1,5 / 30,0m 0,61
PS-H1/1,5 / 40,0m 0,84
PS-H1/1,5 / 50,0m 1,03
PS-H2/1,0 / 10,0m 0,21
PS-H2/1,0 / 15,0m 0,30
PS-H2/1,0 / 20,0m 0,42
PS-H2/1,0 / 25,0m 0,48
PS-H2/1,0 / 30,0m 0,48
PS-H2/1,0 / 40,0m 0,75
PS-H2/1,0 / 50,0m 0,92
PS-H2/1,5 / 10,0m 0,29
PS-H2/1,5 / 15,0m 0,42
PS-H2/1,5 / 20,0m 0,64
PS-H2/1,5 / 25,0m 0,66
PS-H2/1,5 / 30,0m 0,84
PS-H2/1,5 / 40,0m 1,04
PS-H2/1,5 / 50,0m 1,29
PS-H2G/1,0 / 10,0m 0,23
PS-H2G/1,0 / 15,0m 0,33
PS-H2G/1,0 / 20,0m 0,43
PS-H2G/1,0 / 25,0m 0,53
PS-H2G/1,0 / 30,0m 0,62
PS-H2G/1,0 / 40,0m 0,82
PS-H2G/1,0 / 50,0m 1,02
PS-H1/10,0m+ BUn 0,41
PS-H1/15,0m+ BUn 0,50
PS-H1/20,0m+ BUn 0,55
PS-H1/25,0m+ BUn 0,64
PS-H1/30,0m+ BUn 0,70
PS-H1/40,0m+ BUn 0,85
PS-H1/50,0m+ BUn 0,99
PS-360I1,5m 0,06
PS-360I3m 0,06
PS-360I5m 0,09
PS-370I1,5m 0,06
PS-370I3m 0,08
PS-370I5m 0,11
PS-370IWS/1,5m 0,06
PS-370IWS/3m 0,09
PS-370IWS/5m 0,12
PS-460I1,5m 0,05
PS-460I3m 0,07
PS-460I5m 0,11
PS-470I1,5m 0,06
PS-470I3m 0,09
PS-470I5m 0,14
PS-470IWS/1,5m 0,07
PS-470IWS/3m 0,10
PS-470IWS/5m 0,13
PS-570IWS/1,5m 0,08
PS-570IWS/3 m 0,11
PS-570IWS/5m 0,14
PS-670IWS/1.5m 0,08
PS-670IWS/3m 0,11
PS-670IWS/5m 0,15
PS 3/6 / 3m 0,12
PS 3/4 / 3m 0,11

Co się ukrywa pod skrótem WEEE?

WEEE Directive
Dyrektywa Unii europejskiej 2002/96 z 27 stycznia 2003 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

(WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment / zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Firma JONEX- stosownie do art. 41 i 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) informuje Klientów, iż z chwilą zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszej sieci sprzedaży istnieje możliwości nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punktach zbierania, wyznaczonych na terenie całego kraju.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą.
symbol WEEE

Gdy Państwa produkt jest oznaczony powyższym symbolem, oznacza to, że:


* Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych.
* Dla tego typu odpadów istnieje odrębny system zbiórki odpadów.
* Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektronicznych i elektrycznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu.

Osoby szczególnie zainteresowane tematem zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i stronami internetowymi (przepisy, definicje, akty prawne, porady):

* http://www.gios.gov.pl/ - strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
* http://www.mos.gov.pl/ - strona Ministerstwa Ochrony Środowiska
* http://en.wikipedia.org/ - Strona Wikipedii poświęcona WEEE
* http://eur-lex.europa.eu/ - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (EN)
* http://ec.europa.eu/ - Wpływ dyrektywy WEEE na środowisko

Jeżeli nie wiecie Państwo gdzie można zwrócić zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny proszę skorzystać z wyszukiwarki dostępnej pod tym adresem: http://www.rzseie.gios.gov.pl

Facebook

JONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Gen W. Sikorskiego 22  78-400 Szczecinek

NIP: 6731900052   REGON: 363397068