POLSKI PRODUCENT
A A A

Instrukcja postępowania z przedłużaczem:


UWAGA! Należy przestrzegać poniższej instrukcji i zaleceń w niej zawartych, gdyż jej nie przestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub śmierci w wyniku porażenia prądem.


Czynności przed użyciem przedłużacza


• Przedłużacz z informacją „ do użytku domowego „ należy rozumieć jako przeznaczony tylko do użytku domowego i należy go użytkować tylko w pomieszczeniach suchych.
• Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny przedłużacza– nie należy używać produktów uszkodzonych .
• Koniecznie sprawdzić maksymalny pobór prądu w watach (W) urządzenia które chcemy podłączyć do przedłużacza.
• Moc podłączonego urządzenia musi być dopasowana do mocy określonej na przedłużaczu.
• Należy sprawdzić jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie przedłużacza.
• Dane techniczne - prąd znamionowy i maksymalne dopuszczalne obciążenie znajdują się na kółku znamionowym, które jest umieszczone na przewodzie przedłużacza.
• Do przedłużacza nie należy podłączać urządzeń których sumaryczna moc pobierana jest wyższa niż dopuszczalne obciążenie przedłużacza.
• Przed podłączeniem przedłużacza należy upewnić się że podłączone urządzenie nie jest włączone.
• Nie wolno usuwać ani nie ingerować w bolce uziemiające przedłużacza.
• Zabrania się samodzielnych prób otwierania, modyfikacji i przeróbek przedłużacza.
• Do urządzeń wymagających uziemienia należy stosować tylko przedłużacze z uziemieniem


Czynności których należy przestrzegać podczas użytkowania przedłużacza

• Przedłużacz należy użytkować w pomieszczeniach suchych z dala od naczyń z wodą.
• Przedłużacz chwytać suchą dłonią.
• Nie należy łączyć przedłużaczy.
• Nie używać przedłużacza jako zabawki.
• Chronić dzieci i zwierzęta domowe przed kontaktem z przedłużaczem.
• Należy unikać przegrzewania przedłużacza, przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.
• Nie przykrywać przedłużacza żadnymi przedmiotami.
• Nie należy : przejeżdżać po przedłużaczu, umieszczać jakichkolwiek przedmiotów na przedłużaczu.
• Nie deptać przedłużacza, rzucać przedłużaczem by go nie narażać na uszkodzenia.


Czynności po użyciu przedłużacza

• Po zakończonej pracy z przedłużaczem należy przedłużacz odłączyć z gniazda chwytając za wtyczkę a nie za przewód
• Przedłużacz należy przechowywać w suchym miejscu

UWAGA: Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają warunkom gwarancji

Facebook

JONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Gen W. Sikorskiego 22  78-400 Szczecinek

NIP: 6731900052   REGON: 363397068