POLSKI PRODUCENT
A A A

W tym dziale udostępniamy dla Państwa deklaracje zgodności na produkty firmy JONEX

Uwagi:

Jeśli produkt podlega dyrektywie UE, musi spełniać wymogi danej normy, dyrektywy (dyrektyw), aby dostać oznakowanie CE i być umieszczonym na rynku UE. Oznakowanie CE jest deklaracja zgodności

Zgodność z wymogami dla tego oznakowania, to nic innego jak zgodność z wymogami Dyrektyw UE i normami zharmonizowanymi, które odnoszą się do Dyrektyw

Deklaracja zgodności CE jest procesem, w którym producent oświadcza, że wprowadzany na rynek wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej Dyrektywy (lub kilku Dyrektyw).
Deklaracja zgodności w myśl Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami) stosuje się w odniesieniu do wyrobów podlegającym Dyrektywom Unii Europejskiej zgodnie z którymi wyroby podlegają ocenie wymagań norm zharmonizowanych


Facebook

JONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Gen W. Sikorskiego 22  78-400 Szczecinek

NIP: 6731900052   REGON: 363397068